Menu Stawki amortyzacyjne
strona główna

wstęp

podziękowania

formy organizacyjno- prawne

pierwsze kroki
formy opodatkowania

ubezpieczenia

majątek firmy
sposoby pozyskiwania funduszu
obliczenia i księgowość

instytucje wspierające firmy


kalkulator


załączniki


przydatne linki

pobierz
literatura

autorzy


admin  << powrót | drukuj


    Stawki amortyzacji znajdują się w Wykazie Rocznych stawek amortyzacji, zawartym w załączniku do ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dziennik Ustaw nr 141 z 2002 r. Pozycja 1179 w załączniku "wykaz rocznych stawek"). Wysokość stawki zależna jest od grupy w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), w szczególności od postępu technicznego, który w odniesieniu do jednych grup środków trwałych jest bardziej intensywny niż w innych (np. oprogramowanie komputerowe posiada stawkę amortyzacji 50%, zaś samochody - 20%).

Stawki amortyzacji dla środków trwałych używanych w odniesieniu do grup 3, 4, 5, 6 i 8 KŚT są zróżnicowane w zależności od wartości początkowych tych środków:
  • do 25 000 zł - roczna stawka amortyzacji 50%
  • od 25 000 zł - 50 000 zł - roczna stawka amortyzacji 30%
  • powyżej 50 000 zł - roczna stawka amortyzacji 20%
  • pojazdy - roczna stawka amortyzacji 40%
  • budynki - roczna stawka amortyzacji 10%
  • kioski - roczna stawka amortyzacji 33%.
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
Autorzy: Michał Górka & Izabela Pastuszka. AGH Kraków 2005/2006.