Menu Składniki wynagrodzenia
strona główna

wstęp

podziękowania

formy organizacyjno- prawne

pierwsze kroki
formy opodatkowania

ubezpieczenia

majątek firmy
sposoby pozyskiwania funduszu
obliczenia i księgowość

instytucje wspierające firmy


kalkulator


załączniki


przydatne linki

pobierz
literatura

autorzy


admin  << powrót | drukuj


Umowa o pracę:
 • Składki ZUS:
  - ubezpieczenie emerytalne: 9,76% wynagrodzenia brutto
  - ubezpieczenie rentowe: 6,5% wynagrodzenia brutto
  - ubezpieczenie chorobowe: 2,45% wynagrodzenia brutto
 • ubezpieczenie zdrowotne: 8,75% (w 2006 r.) podstawy wymiaru składki (tzw. przychodu zdrowotnego)
  - podstawa wymiaru składki = wynagrodzenie brutto - składki ZUS
  - 7,75% podstawy wymiaru składki odlicza się od podatku na zasadach ogólnych
  - 1% podstawy wymiaru składki nie odlicza się od podatku
 • dochód (podstawa opodatkowania) = wynagrodzenie brutto - koszty uzyskania przychodu - składki ZUS
  - koszty uzyskania przychodu: 102,25 zł (dla osoby zamieszkałej w tej samej miejscowości co zakład pracy)- koszty uzyskania przychodu: 127,82 zł (dla osoby dojeżdżającej)
 • należność podatkowa według progów podatkowych (w skali miesiąca):
  - 0%: 0 - 232,50 zł
  - 19%: 232,50 zł - 3085,33 zł
  - 30%: 3085,33 zł - 6170,67 zł
  - 40%: > 6170,67 zł

  ulga podatkowa, wynikająca z kwoty wolnej od podatku wynosi 44,17 zł na miesiąc

 • podatek do Urzędu Skarbowego = należność podatkowa - 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • dochód netto = wynagrodzenie brutto - składki ZUS - podatek do US - składka na ubezpieczenie zdrowotne

 Umowa o dzieło

Podpisując taką umowę z pracownikiem, pracodawca nie odprowadza składek do ZUS-u, a  podatek do U. S. wynosi 19%. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 50% wynagrodzenia brutto dla dzieła autorskiego lub 20% dla dzieła nie autorskiego.

 • Koszty uzyskania przychodu = stawka kosztów uzyskania przychodu (20% lub 50%) * wynagrodzenie brutto
 • Podstawa opodatkowania = wynagrodzenie brutto - koszty uzyskania przychodu
 • Podatek do Urzędu Skarbowego = stawka podatku (19%) * podstawa opodatkowania
 • Wynagrodzenie netto = wynagrodzenie brutto - podatek do Urzędu Skarbowego

 Umowa zlecenie

Koszty uzyskania przychodu to 20% wynagrodzenia brutto.
Gdy pracownik jest zatrudniony u innego pracodawcy na umowę o pracę i zarabia więcej niż wartość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ustalonego na dany rok, wówczas pracodawca nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne, odprowadza tylko na ubezpieczenie zdrowotne.
Gdy pracownik nie pracuje gdzie indziej lub pracuje i zarabia mniej niż wartość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ustalonego na dany rok, wówczas z wynagrodzenia brutto pracownika pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Pracodawca ponosi koszty pracy równe wartości wynagrodzenia brutto powiększonego o składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (z uwzględnieniem w/w warunków) i ubezpieczenie wypadkowe (jeśli praca jest na terenie zakładu pracy).
Odprowadzamy składki ZUS na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne - połowa stawki 19,52% i ubezpieczenie rentowe - połowa stawki 13%).
 • składki ZUS (potrącane z pensji pracownika):
  - ubezpieczenie emerytalne (wg w/w warunków)
  - ubezpieczenie rentowe (wg w/w warunków)

 • składki ZUS płacone przez pracodawcę:
  - ubezpieczenie emerytalne (wg w/w warunków)
  - ubezpieczenie rentowe (wg w/w warunków)
  - ubezpieczenie wypadkowe (gdy pracownik pracuje na terenie zakładu pracy)
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne
  - podstawa wymiaru składki = wynagrodzenie brutto - składki ZUS
  - 7,75% podstawy wymiaru składki odlicza się od podatku na zasadach ogólnych
  - 1% podstawy wymiaru, której nie odlicza się od podatku

 • podstawa opodatkowania = wynagrodzenie brutto - składki ZUS - koszty uzyskania przychodu
  - koszty uzyskania przychodu = 20% * wynagrodzenie brutto

 • należność podatkowa = 19% * podstawa opodatkowania

 • podatek do Urzędu Skarbowego = należność podatkowa - 7,75% podstawy wymiaru składki, którą odlicza się od podatku na zasadach ogólnych

 • wynagrodzenie netto = wynagrodzenie brutto - składki ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne - należność podatkowa

Zadanie

Autorzy: Michał Górka & Izabela Pastuszka. AGH Kraków 2005/2006.