Obliczenia - lista płac - umowa zlecenie


 

 

Wynagrodzenie brutto (PLN):

Pracownik pracuje na terenie zakładu pracy:

nie tak

Ubezpieczenie wypadkowe (%):

[informacja o stawkach]

Pracownik zatrudniony u innego pracodawcy na umowę o pracę:

nie tak

Wynagrodzenie brutto u innego pracodawcy na umowę o pracę (PLN):


[zamknij]

Autorzy: Michał Górka & Izabela Pastuszka
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.