Podstawy Small Business'u w praktyce
data druku: 28.11.2015 drukuj | zamknij


Amortyzacja środków trwałych

    Amortyzacja środków trwałych polega na sukcesywnym, na ogół comiesięcznym, ustaleniu kwoty (odpisu) wartości zużycia się środków trwałych i zaliczeniu tej kwoty w koszty działalności gospodarczej (w koszty uzyskania przychodu).
Amortyzacji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Podstawą do obliczania odpisów amortyzacyjnych jest ustalenie ich wartości początkowej oraz uwzględnienie stawek amortyzacji.


Autorzy: Michał Górka & Izabela Pastuszka. AGH Kraków 2005/2006.
Opiekun naukowy: dr Maria Korzec
adres tego artykułu: http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/ekonomia_finanse/c_small-business/menu.php?id=maj-amort-sr-trw