• Petrografia

 • Ska造 osadowe

Na skr鏒y: • Geneza ska osadowych

Ska造 osadowe powstaj w wyniku nagromadzenia, a nast瘼nie osadzenia produkt闚 wietrzenia starszych ska, a tak瞠 element闚 ro郵innych i zwierz璚ych w r騜nym stopniu rozk豉du, jak r闚nie mog si wytr帷a z roztwor闚 wodnych.


 • Spoiwo ska osadowych


 • Ska造 okruchowe

 • Systematyka ska okruchowych • ARENIT KWARCOWY
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  spoiwo: podstawowo - porowe zbudowane z minera堯w w璕lanowych. Ska豉 dobrze wysortowana, ziarna s豉bo obtoczone.

szkielet: kwarc, skalenie, pojedy鎍ze litoklasty
Informacje  dodatkowe:  -

 • ARENIT SUBARKOZOWY
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  spoiwo: porowe zbudowane z anhydrytu, miejscami minera造 rudne

szkielet: kwarc, skalenie, materia okruchowy 鈔ednioobtoczony, 鈔edniowysortowany
Informacje  dodatkowe:  -

 • MUΜWIEC
T這 ska造 stanowi substancja ilasta.
Struktura:  aleurytowa
Tekstura:  bez豉dna
Sk豉d mineralny:  kwarc, skalenie, miki, litoklasty wapieni, substancja ilasta typu illitowo-smektytowego, glaukonit
Informacje  dodatkowe:  -


 • TUF
T這 ska造 stanowi substancja ilasta.
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  pseudomorfozy kaolinitowe po skaleniach, kwarc wulkaniczny, zopacytyzowane blaszki biotytu, litoklasty, fragmenty szkliwa wulkanicznego, wt鏎ne minera造 w璕lanowe
Informacje  dodatkowe:  -

 • TUFIT
T這 ska造 stanowi substancja ilasta.
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  okruchy szkliwa wulkanicznego, ziarna kwarcu i skaleni, blaszki biotytu, glaukonit, szcz徠ki organiczne, minera造 rudne
Informacje  dodatkowe:  -

 • WAKA ARKOZOWO - LITYCZNA
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  spoiwo: ilasto - okruchowa masa wype軟iaj帷a

szkielet: kwarc, skalenie, litoklasty, blaszki miki przeobra穎ne, materia s豉bowysortowany, s豉boobtoczony
Informacje  dodatkowe:  -


 • Ska造 ilaste

 • BENTONIT
Struktura:  pelitowa
Tekstura:  r闚noleg豉
Sk豉d mineralny:  substancja ilasta, relikty mik i skaleni
Informacje  dodatkowe:  -


 • IΜWIEC SMEKTYTOWY
Struktura:  pelitowa
Tekstura:  r闚noleg豉
Sk豉d mineralny:  substancja ilasta, relikty mik i skaleni
Informacje  dodatkowe:  -

 • KAOLIN
Struktura:  pelitowo - aulerytowa
Tekstura:  bez豉dna
Sk豉d mineralny:  kaolinit, relikty mik, skalenie - cz窷ciowo skaolinizowane, litoklasty, kwarc, biotyt bakteryjny
Informacje  dodatkowe:  -

 • ΣPEK ILASTY
Struktura:  pelitowa
Tekstura:  r闚noleg豉
Sk豉d mineralny:  substancja ilasta, substancja organiczna, relikty skaleni i mik, pojedyncze ziarna cyrkonu
Informacje  dodatkowe:  -


 • Ska造 pochodzenia chemicznego i organicznego

 • Ska造 krzemionkowe • Diatomit
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  Zbudowany z opalu CT, w kt鏎ym przy powi瘯szeniu dostrzegalne s liczne zarysy okrzemek. Ponadto wyst瘼uje piryt fromboidalny (barwa brunatna)
Informacje  dodatkowe:  -


 • Krzemie
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  mikrokrystaliczny kwarc, gdzie niegdzie dostrzega si w jego obr瑿ie zarysy igie g帳ek zbudowanych z chalcedonu
Informacje  dodatkowe:  -

 • Opoka lekka
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  Opal CT z domieszk rozproszonej substancji ilastej, wyst瘼uj tak瞠 liczne drobne ziarna kwarcu oraz podrz璠nie blaszki i 逝seczki muskowitu i hydromuskowitu; ska豉 jest wyra幡ie porowata
Informacje  dodatkowe:  -

 • Spongiolit
Struktura:  -
Tekstura:  r闚noleg豉
Sk豉d mineralny:  opal - cz窷ciowo przekrystalizowany w opal CT, wyst瘼uj liczne spikule (ig造) g帳ek w r騜nych przekrojach - zbudowane z chalcedonu lub kwarcu autogenicznego; ponadto obserwuje si nieliczne agregaty glakonitu i ziarna kwarcu, miejscami widoczny jest tez piryt
Informacje  dodatkowe:  -

 • Radiolaryt
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  mikrokrystalicznie wykszta販ony kwarc, w kt鏎ym dostrzegane s zarysy radiolarii o okr庵造ch kszta速ach zbudowane z nieco grubiej krystalicznego kwarcu lub chalcedonu
Informacje  dodatkowe:  -

 • Ziemia okrzemkowa
Izotropowa
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  Zbudowana z opalowych okrzemek o r騜nych kszta速ach.
Informacje  dodatkowe:  -


 • Ska造 w璕lanowe • Wapienie


 • WAPIEN ORGANOGENICZNO - MIKRYTOWY
 
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  Bioklasty

Spoiwo : mikryt
Informacje  dodatkowe:  -

 • WAPIEN ORGANOGENICZNO-SPARYTOWY
 
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  Bioklasty

Spoiwo : sparyt poprzecinany 篡趾ami mikytu
Informacje  dodatkowe:  -


 • WAPIEN OOIDOWO-SPARYTOWY
 
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  Bioklasty

Spoiwo : sparyt
Informacje  dodatkowe:  -


 • Dolomity


 • DOLOMIT PIERWOTNY
 
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  Drobnokrystaliczny, zabarwiony na brunatno przez substancje organiczne, podrz璠nie ziarna kwarcu
Informacje  dodatkowe:  -

 • DOLOMIT WT紑NY
 
Struktura:  -
Tekstura:  -
Sk豉d mineralny:  Spoiwo : sparyt weglanowy

Minera造 rudne
Informacje  dodatkowe:  -


 • Ewaporaty