1.3    Siły dyspersyjne Londona

Siły dyspersyjne Londona powstają wskutek periodycznych zmian gęstości elektronów w cząsteczkach. Dlatego chwilowe asymetrie rozkładu ładunku wytwarzają się nawet w cząsteczkach dla których uśredniony w czasie rozkład elektronów jest symetryczny (np. w cząsteczce wodoru). Powstają małe momenty dipolowe o zmiennej orientacji. Momenty te mogą oddziaływać na sąsiednie powłoki elektronowe powodując efekt indukcyjny. Przyciąganie się takich chwilowych momentów daje oddziaływanie dyspersyjne.

W tablicy 1.1 podano względne wartości efektów wzajemnego oddziaływania cząsteczek.

Tablica 1.2 przedstawia składowe przyciągania międzycząsteczkowego dla niektórych prostych cząsteczek wyrażone w postaci energii oddziaływania (erg/cząsteczka) dwóch cząsteczek pozostających w odległości r = 5