2.5   Zadania

tabela 1 (V.2.1.3)

  1. Oblicz standardową entalpię i standardową entropię reakcji spalania:

a/ butanu

b/ benzenu

c/ metanolu

  1. Oblicz standardowe entropie reakcji:

  1. Oblicz standardową entalpię i standardową entalpię swobodną reakcji:

 

  1. Oblicz standardową entalpię i standardową entalpię swobodną reakcji:

  1. Oszacuj wartość entalpii swobodnej podanych niżej reakcji w temperaturze 1000 K

  1. Określ kierunek przebiegu reakcji w temperaturze standardowej

  1. Określ kierunek przebiegu reakcji w temperaturze 1000 K

  1. Określ kierunek przebiegu reakcji w temperaturze 800 K

  1. W oparciu o wartości standardowej entalpii tworzenia i standardowej entropii tworzenia określ przybliżoną temperaturę, w której reakcja osiągnie stan równowagi termodynamicznej