2.5    Stężenie molarne

Stężenie molarne wyraża liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 kg rozpuszczalnika.

 (2.05)                          ,                     

  - liczba moli substancji rozpuszczonej, [mol],

- masa rozpuszczalnika, [kg],

 - masa substancji rozpuszczonej, [g],

- masa molowa substancji rozpuszczonej,