3.1   Rozpuszczanie w wyniku reakcji chemicznej

Przykładem może być rozpuszczanie metali i tlenków metali w kwasach oraz tlenków niemetali w wodzie. W wyniku reakcji chemicznej pomiędzy substancją rozpuszczaną (metalem, tlenkiem),  a cząsteczkami wody lub cząsteczkami kwasu tworzą się nowe substancje (kwasy, zasady, sole). Substancje te pozostają  rozpuszczone w wodzie tworząc w ten sposób roztwory. Oto przykłady kilku reakcji rozpuszczania:

 

(3.01)                         

 

(3.02)                         

 

(3.03)                         

 

W reakcji pierwszej (3.01) cynk metaliczny roztwarza się w roztworze kwasu i powstaje roztwór zawierający sól cynku II. W drugiej i trzeciej reakcji (3.02 i 3.03) tlenki kwasowe roztwarzają się w wodzie dając odpowiednie roztwory kwasów.