3.3   Rozdrobnienie (dyspersja) substancji w rozpuszczalniku

Niekiedy dwie substancje mogą samorzutnie utworzyć roztwór w wyniku oddziaływania sił międzycząsteczkowych. Nie mamy wtedy do czynienia z procesem solwatacji lecz w wyniku procesów dyfuzji następuje ujednorodnienie układu jednofazowego. Przykładem może być mieszanie dwóch gazów (Rys. 2.09) cieczy nie polarnych (np.:+ benzen).