Download


Rozdział rozmiar typ pobierz
Rozdział I – Promieniowanie cieplne 269kB pdf download
Rozdział II – Kwanty a elektrony 335kB pdf download
Rozdział III – Efekt Comptona 383kB pdf download
Rozdział IV – Teoria (model) Bohra atomu 621kB pdf download
Rozdział V – Teoria Sommerfelda 138kB pdf download
Rozdział VI – Zasada odpowiedniości 117kB pdf download
Rozdział VII – Cząstki i fale 157kB pdf download
Rozdział VIII – Orbitalny moment magnetyczny elektronu 176kB pdf download
Rozdział IX – Mechanika (fizyka) kwantowa 151kB pdf download
Rozdział X – Równanie Schroedingera niezależne od czasu 228kB pdf download
Rozdział XI – Atom jednoelektronowy 271kB pdf download
Rozdział XII – Spin i własny moment magnetyczny elektronu 121kB pdf download
Wykłady – całość 2771kB zip download
Download