Valid HTML 4.01 Transitional

XII.
SPIN I WŁASNY MOMENT MAGNETYCZNY ELEKTRONU

Dwa podpoziomy odległe od siebie o pewną wartość Δ – struktura subtelna. (Więcej na ten temat – patrz rozdział V.2.)

Goudsmit, Uhlenbeck (1925r.) żeby wyjaśnić strukturę subtelną podali hipotezę, że elektron posiada spin (klasycznie: obrót wokół własnej osi).

Atom

Aby wyjaśnić zmierzony moment magnetyczny, prędkość musiałaby wynosić 300c na jego równiku. Klasyczny obraz spinu jest nierealny, współczesna fizyka nie dopuszcza prędkości większych od prędkości światła.
Doświadczenia pokazują, że elektron rzeczywiście posiada spin. Jego istnienie jednak nie wynika z równania Schrödingera.

XII.1. SPIN W MECHANICE KWANTOWEJ

wzor – wielkość wektorowa, podlega analogicznym prawom jak kręt.

wzor – s (nie mylić ze stanem "s" dla l=0)

Spin
wzór
(XII.1.1)
wzór
(XII.1.2)

m – magnetyczna liczba kwantowa

wzor

Rzut spinu względem osi z ( kierunek kwantyzacji) może posiadać 2s+1 wartości.

wzór
(XII.1.3)

Z doświadczenia Sterna – Gerlacha (S – G):

wzor. Stąd wynika, że:

wzór
(XII.1.4)

fermiony – spin połówkowy (np. elektron), podlegają zakazowi Pauliego
bozony – spin całkowity
Statystyka wszystkich cząstek jest oparta na spinach.

Z równań (XII.1.3) i (XII.1.4) wynika:

Z równań (XII.1.2) oraz (XII.1.3) wynika:

Jeżeli znamy liczbę kwantową spinu możemy wyliczyć np. długość spinu.
Ze wzorów (XII.1.1) i (XII.1.4) wynika:

wzór
(XII.1.5)

Z zamkniętym obwodem prądu związany jest moment magnetyczny.

Orbita
wzor

gdzie S – powierzchnia obwodu.
Z doświadczenia S – G

wzor; wzór
(XII.1.6)

Różnica między spinowym i magnetycznym momentem magnetycznym:

Spin i jego rzut na oś kwantyzacji
wzór
(XII.1.7) 
wzór
(XII.1.8) 
wzór
(XII.1.9) 
wzór
(XII.1.10)

Z równań (XII.1.9) oraz (XII.1.10) wynika, że:

wzór
(XII.1.11) 
wzor

Stosunek żyromagnetyczny dla krętu:

wzór
(XII.1.12)

Stosunek żyromagnetyczny dla spinu:

wzór
(XII.1.13)

Z wzorów (XII.1.11), (XII.1.12) oraz (XII.1.13) wynika, że czynnik Landego gs wynosi:

wzor

Jest to wartość teoretyczna. Eksperymentalnie czynnik Landego jest równy:

wzor

Z (XII.1.11) wynika:

Klamra wzorwzór
(XII.1.14)
Elektron ze spinem

Funkcja falowa elektronu ze spinem:
(n, l, m) → (n, l, m, ms )

wzor

współrzędna spinowa: wzór

Istnienie spinu wynika z teorii Diraca.