Valid HTML 4.01 Transitional

Spis wykładów:


Rozdział I – Promieniowanie cieplne
Rozdział II – Kwanty a elektrony
Rozdział III – Efekt Comptona
Rozdział IV – Teoria (model) Bohra atomu
Rozdział V – Teoria Sommerfelda
Rozdział VI – Zasada odpowiednio¶ci
Rozdział VII – Cz±stki i fale
Rozdział VIII – Orbitalny moment magnetyczny elektronu
Rozdział IX – Mechanika (fizyka) kwantowa
Rozdział X – Równanie Schroedingera niezależne od czasu
Rozdział XI – Atom jednoelektronowy
Rozdział XII – Spin i własny moment magnetyczny elektronu