Fizyka metali - notatki do wykładu
Strona bierze udział w konkursie notatki w internecie
   
(
Spis treści
)
()
()
()
()

(
Linki do innych stron
)

Strona Akademii Górniczo - Hutniczej

Strona Wydziału Fizyki i Techniki Jadrowej

stat4u
(
Strona główna
)

Witaj!

Na tej stronie znajdziesz notatki do wykładu "Fizyka Metali". Wykład prowadzony jest przez prof. A. Paję, prof. H. Figla i prof. A. Kołodziejczyka na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.
Strona stworzona została w oparciu o skrypt "Wstęp do fizyki metali", którego autorem jest prof. A. Paja.

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w internecie". Jeżeli strona podoba Ci się, zgłosuj proszę na nią. Link do konkursu umieściłem poniżej

Wstęp

Metale są jednymi z najbardziej charakterystycznych i najłatwiej rozpoznawalnych ciał stałych spotykanych w przyrodzie. Każdy wie, że złoto to metal, a szkło nie. Nie każdy jednak potrafi sprecyzować cechy odróżniające metale od innych substancji. Główne ich właściwości to:

  • dobre przewodnictwo elektryczne
  • dobre przewodnictwo cieplne
  • nieprzezroczystość dla światła widzialnego połączona z dużą zdolnością do odbijania promieni świetlnych (połysk metaliczny)
  • plastyczność.

Większość z pierwiastków układu okresowego to metale. Cechy metaliczne nie zależą jednak w sposób jednoznaczny od symbolu chemicznego pierwiastka, ale także od jego stanu skupienia, a nawet w określonym stanie skupienia mogą się przejawiać lub nie. I tak np. ciekły krzem i german w fazie ciekłej są metalami, a w fazie stałej - niemetalami. Cyna biała (tzn. jej odmiana alotropowa b) jest metalem, natomiast cyna szara (odmiana alotropowa a trwała w niższych temperaturach) nie wykazuje własności metalicznych. Wszystkie metale w stanie lotnym tracą wyżej sprecyzowane cechy stanu metalicznego. Oznacza to, że cechy te wynikają z faktu oddziaływania atomów tworzących metal. Obecnie wiemy, że oddziaływanie to zachodzi za pośrednictwem elektronów.

(Autor: Michał Sobański)