Fizyka metali - notatki do wykładu
Strona bierze udział w konkursie notatki w internecie
   
(
Spis treści
)
()
()
()
()

(
Linki do innych stron
)

Strona Akademii Górniczo - Hutniczej

Strona Wydziału Fizyki i Techniki Jadrowej
(
Literatura
)
   

Literatura

  1. A. Sukiennicki, A. Zagórski - Fizyka ciała stałego, WNT, Warszawa 1984
  2. U. Mizutani - Introduction to the theory of metals, Cambridge University Press 2001
  3. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin - Fizyka ciała stałego, PWN, Warszawa 1986
  4. P. Wilkes - Fizyka ciała stałego dla metaloznawców, PWN, Warszawa 1979
  5. G. E. R. Schulze - Fizyka metali, PWN, Warszawa 1982
  6. Pettifor - Electron theory of metals


(Autor: Michał Sobański)