Zaprezentowana strona internetowa jest niejako kontynuacją pracy przedstawionej w ubiegłorocznym konkursie Notatek w Internecie, z zakresu Rzeczywistej Struktury Materii. Poruszone tematy dotyczą naprężeń i odkształceń występujących w ciele stałym, jak również zagadnienia elastyczności i szeroko pojętego tematu defektów struktur krystalicznych. Wiadomości tu zebrane zdobyliśmy głównie w trakcie cyklu wykładów prowadzonych przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wierzbanowskiego, oraz z szerokiej literatury dostępnej w tym temacie. Notatki pozwalają na zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami, które umożliwią  swobodne poruszanie się w bogatym świecie struktur materii. Istnieje również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy po zapoznaniu się tą pracą. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przedstawionych przez nas notatek prosimy o kontakt z  Janem Michalikiem lub Łukaszem Madejem studentami czwartego roku Fizyki Ciała Stałego na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.