Co to jest teoria pasmowa?
Rozwiązanie równania Schrödingera
dla potencjału periodycznego
Zapełnianie pasm przez elektrony.
Metale i niemetale
Komputerowe obliczenia
ab initio struktury pasmowej
Ewolucja struktury elektronowej pierwiastków układu okresowego
w stanie krystalicznym.
Podsumowanie: możliwości
i granice teorii pasmowej

Słownik pol-ang-mat
Pytania testowe
Mapa strony
Literatura
O stronie
Projekt i wykonanie:
Rafał Kosturek
 Zamieszczone materiały pochodzą z części wykładu fizyki ciała stałego prowadzonego na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wykład prowadzi dr hab. Andrzej Zięba dla studentów III roku specjalności fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa i fizyka komputerowa.


Strona bierze udział w konkursie
"Notatki w Internecie" - edycja 2002.