Co to jest teoria pasmowa?
Rozwiązanie równania Schrödingera
dla potencjału periodycznego
Zapełnianie pasm przez elektrony.
Metale i niemetale
Komputerowe obliczenia
ab initio struktury pasmowej
Ewolucja struktury elektronowej pierwiastków układu okresowego
w stanie krystalicznym.
Podsumowanie: możliwości
i granice teorii pasmowej

Słownik pol-ang-mat
Pytania testowe
Mapa strony
Literatura
O stronie
Projekt i wykonanie:
Rafał Kosturek
 

Słownik polsko-angielsko-matematyczny

Polski Angielski Symbol
Blocha funkcja Bloch function u(r)exp(ik·r)
Blocha twierdzenie Bloch theorem  
Brillouina strefa Brillouin zone  
dno pasma przewodnictwa bottom of the conduction band Ec
efektywne równanie Schrödingera effective Schrödinger equation Eq.(..)
funkcja gęstości stanów density of states function D(EF)
gęstość stanów na poziomie Fermiego density of states at Fermi level D(EF)
Fermiego powierzchnia Fermi surface  
Fermiego poziom Fermi level EF
funkcjonału gęstości teoria density functional theory  
gęstość elektronowa electron density n(r)
Hohenberga-Cohna twierdzenie Hohenberg-Cohn theorem  
kwazicząstka quasiparticle  
kwazipęd crystal momentum
lokalnej gęstości przybliżenie local density approximation, LDA  
metal metal  
masa efektywna effective mass m*
pasmo band  
pasmo przewodnictwa conduction band  
pasmo walencyjne valence band  
podpasmo subband  
potencjał periodyczny periodic potential U(r)
półprzewodnik semiconductor  
półmetal semimetal  
przerwa (energetyczna) (energy) gap Eg
przerwa prosta direct gap  
przerwa skośna indirect gap  
samouzgodnienie self-consistency  
teoria pasmowa band theory  
wektor falowy wavevector k (d=3),
k (d=1)
wierzchołek pasma walencyjnego top of the valence band Ev
wymienno-korelacyjny potencjał exchange-correlation potential Uexc