Turbiny wiatrowe - zalety i wady

 

 

1. Zalety siłowni wiatrowych.

 • Turbiny wiatrowe nie powodują zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Wytworzenie energii w turbinie wiatrowej nie wiąże się z jakąkolwiek emisją trujących związków do atmosfery, nie zostają także żadne odpady.
 • wiatr to odnawialne źródło energii, dzięki temu oszczędzamy na paliwach, procesach wydobywania oraz późniejszego transportu.
 • sąsiednie tereny mogą być wykorzystywane jako tereny rolnicze.
 • energia z elektrowni wiatrowych jest stałego kosztu, a konkurencyjność ekonomiczna tego rodzaju OŹE względem konwencjonalnych źródeł energii stale wzrasta.
 • stosunkowowo niewielkie straty w przesyle energii z elektrowni wiatrowej do odbiorcy. Nie ma znaczenia czy budujemy siłownie wiatrowe zaraz obok użytkownika czy też w miejscu odległym od niego, w przypadku energetyki konwencjonalnej wiąże się to z odpowiednim przyłączem do sieci.
 • proces obsługi elektrowni wiatrowej jest dość prosty, czas montażu bardzo krótki, podobnie jak koszty eksploatacji i obsługi, które także są dość niskie.


Morskie turbiny wiatrowe . foto: Vestas A/S www.vestas.com

2. Wady siłowni wiatrowych.

 • elektrownie wiatrowe pociągają za sobą duże koszty inwestycjne. Obecnie jednak cena zbudowania siłowni wiatrowych ciągle maleje, dzięki nowym osiągnięciom w dziedzinie technologii. Co za tym idzie cena energii pozyskiwanej z wiatru ciągle spada.
 • siły wiatru nie możemy w jakikolwiek sposób kontrolować, powoduje to wystąpienie wahania w wytwarzaniu mocy, która zmienia się wraz z upływem czasu.
 • źle ulokowane (np. na trasie przelotu ptaków wędrownych ) farmy wiatrowe mogą zabijać ptaki
 • starsze konstrukcje powodują hałas
 • praca siłowni może nieznacznie zakłócać sygnał radia i telewizji,
 • pojedyncze siłownie i farmy wiatrowe powodują zmodyfikowanie dużej połaci krajobrazu.

 

 

 
energetyka wiatrowa 2007