Zasoby energii wiatrowej w Polsce

1. Ogólna mapa terenów z możliwościami do wykorzystania zasobów wiatru w Polsce.

Na obszarze Polski uprzywilejowanymi rejonami pod względem zasobów energii wiatru są:

 • środkowe, najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel,
 • Wyspa Uznam,
 • Suwalszczyzna,
 • środkowa Wielkopolska i Mazowsze,
 • dolina Sanu od granic państwa po Sandomierz.
 • Beskid Śląski i Żywiecki,
 • Bieszczady i Pogórze Dynowskie.
  wybitnie korzystne
  bardzo korzystne
  korzystne
  mało korzystne
  niekorzystne

2. Mapa terenów z rozkładem prędkości wiatru w Polsce.

 

Mapa po prawej stronie obrazuje globalny rozkład prędkości wiatru na terenie Polski.
Prędkość wiatru
5-6 m/s
4-5 m/s
3-4 m/s
2-3 m/s

Mapa obok nie przedstawia prędkości wiatru na małych obszarach, które posiadają znacznie większą prędkośc wiatru na danym terenie (np. Przełęcz Dukielska). Mapa przedstawia jedynie uogólniony rozkład prędkości nad Polską.

3. Ocena potencjalnych zasobów energii wiatru w Polsce.

Powierzchnia Polski :

 
   312 683 km2
Obszar kraju spełniający minimalne warunki do wykorzystania energetycznego wiatru [prędkość ponad 4m/s na wysokości 30 m.n.p.g]
 
188 000 km2
Liczba możliwych siłowni przyjmując 1 siłownię wiatrową na 1 km2 terenu o odpowiednich warunkach :
 
188 000
Średnia produkcja energii jednej siłowni zlokalizowanej w obszarze uprzywilejowanym wynosi : 
 
1250 kWh / m2 / rok
Średnia powierzchnia skrzydeł jednej siłowni wynosi:
 
370 m2
Teoretyczna produkcja energii przez wykorzystanie wiatru wynosi :
 
   86 950 GWh / rok
Użyteczna jest tylko 1/4 potencjalnych zasobów energii wiatru, zatem rzeczywista energia użyteczna dla Polski wynosi:
 
21 738 GWh / rok,

Z powyższych analiz wynika, że produkcja energii elektrycznej w Polsce przez siłownie wiatrowe może osiągnac poziom 17 % pokrycia bilansu energetycznego kraju.

 

 
energetyka wiatrowa 2007