• Petrografia

 • Ska造 magmowe

Na skr鏒y: • Klasyfikacja ska magmowych

 

 • Struktury ska magmowych 

 • Tekstury ska magmowych


 • Ska造 wulkaniczne

 • ANDEZYT
Struktura:  porfirowa
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  ciasto skalne: mikrokrystaliczna mieszanina plagioklaz闚, piroksen闚, minera堯w rudnych

prakryszta造: plagioklazy o budowie zonalnej, amfibole typu hornblenda zwyczajna, zielona, pirokseny 1-sko郾e typu augit
Informacje  dodatkowe:  -


 • BAZALT
Struktura:  porfirowa
Tekstura:  porowata, p璚herzykowata
Sk豉d mineralny:  ciasto sklane: plagioklazy, pirokseny, minera造 rudne

prakryszta造: pirokseny 1-sko郾e, oliwiny
Informacje  dodatkowe:  -

 • DACYT
Struktura:  porfirowa
Tekstura:  fluidalna, miejscami kierunkowa
Sk豉d mineralny:  ciasto skalne: mikrokrystaliczna mieszanina kwarcu, 逝seczke kwarcu i skaleni

prakryszta造: plagioklazy, biotyt, cz窷ciowo schlorytyzowany z wzrostkami rutylu tworz帷e siatk saganitow (widoczna przy jednym nicolu), minera造 rudne, czasem kwarc
Informacje  dodatkowe:  -

 • DIABAZ
Struktura:  diabazowa (ofitowa)
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  plagiolazy zasadowe, pirokseny 1-sko郾e typu augit, minera造 rudne
Bowlingit
Informacje  dodatkowe:  -

 • FONOLIT NEFELITOWY
Struktura:  porfirowa
Tekstura:  fluidalna
Sk豉d mineralny:  ciasto skalne: sanidyn, nefelin, egiryn, hornblenda

prakryszta造: sanidyn, nefelin
Informacje  dodatkowe:  -

 • PALEOBAZALT (MELAFIR)
Struktura:  porfirowa
Tekstura:  migda這wcowa
Sk豉d mineralny:  iddingsyt - pseudomorfoza po oliwinie (czasem piroksenach) barwy czerwono-brunatnej, mieszanina tlenk闚 瞠laza - hematyt, geothyt i minera造 ilaste, drobne igie趾i plagioklaz闚 kt鏎e uleg造 serycytyzacji, migda造 zbudowane s z minera堯w w璕lanowych, zeolit闚, hematytu, substancji ilastych
Informacje  dodatkowe:  -

 • NEFELINIT
Struktura:  porfirowa
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  ciasto skalne: nefelin, pirokseny, minera造 rudne

prakryszta造: pirokseny, oliwiny
Informacje  dodatkowe:  -

 • RYODACYT
Struktura:  porfirowa
Tekstura:  kierunkowa, fluidalna, zbita
Sk豉d mineralny:  ciasto skalne: mikrokrystaliczna mieszanina kwarcu, skaleni i zopacytyzowanych 逝sek biotytu

prakryszta造: plagioklazy skarbonatyzowane, pseudomorfozy opacytowe cz窷ciowe lub ca趾owite po biotycie i amfibolach, nieliczne ziarna kwarcu wulkanicznego
Informacje  dodatkowe:  -

 • RYOLIT
Struktura:  porfirowa
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  ciasto skalne: mikrokrystaliczna miesznina kwarcu, skalenia potasowego,
Biotytu, serycytu

prakryszta造: plagioklazy o budowie zonalnej cz窷ciowo serycytyzowane, kwarc typu wulkanicznego, biotyt
Informacje  dodatkowe:  -

 • SMOΜWIEC
Struktura:  szklista
Tekstura:  bez豉dna
Sk豉d mineralny:  pojedy鎍ze kryszta造 kwarcu i plagioklaz闚 silnie pop瘯anych, szkliwo posiada oznaki dewitryfikacji (odszklenia)
Informacje  dodatkowe:  -

 • TRACHIT
Struktura:  porfirowa = trachitowa (r闚nolegle u這穎ne listewki sanidynu)
Tekstura:  fluidalna
Sk豉d mineralny:  ciasto skalne: sanidyn, egiryn, minera造 rudne

prakryszta造: sanidyn, plagioklazy, egiryn (przy 1N zielony)
Informacje  dodatkowe:  -


 • Ska造 plutoniczne

 • CIESZYNIT (GABRO ANALCYTOWE)
Struktura:  porfirowa
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  ciasto skalne: nierozpoznawalne mikroskopowo

prakryszta造: hornblenda bazaltowa (lamprobolit) - brunatna, augit tytanowy (przy 1 Nicolu jasno r騜owy, niepleochroniczny), apatyt (w postaci igie), mineralne rudne
Informacje  dodatkowe:  -

 • DUNIT Z GRANATAMI
Ska豉 monomineralna, sk豉daj帷a sie minimum w 90% z oliwinu.
Struktura:  holokrystaliczna, drobnokrystaliczna, porfirowata (鈔ednie oliwiny du瞠 granaty)
Tekstura:  bez豉dna
Sk豉d mineralny:  oliwiny, granaty, lub oliwiny i minera造 rudne
Informacje  dodatkowe:  wok馧 granat闚 mog tworzy si obw鏚ki kelifitowe

 • DIORYT
Struktura:  holokrystaliczna, ipidiomorficzna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  plagioklazy oboj皻ne, biotyt, hornblenda, pirokseny, 郵adowo kwarc (do 5%), minera造 逝pne
Informacje  dodatkowe:  -

 • GABRO DIALLAGOWE
Struktura:  holokrystaliczna, gr鏏okrystaliczna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  plagioklazy, pirokseny typu diallag, 郵adowo oliwiny
Informacje  dodatkowe:  -

 • GABRO OLIWINOWE
Struktura:  holokrystaliczna, 鈔edniokrystaliczna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  plagioklazy saussurytyzowane, pirokseny 1-sko郾e typu diallag
Informacje  dodatkowe:  -


 • GRANIT
Struktura:  holokrystaliczna, porfirowata
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  kwarc, skalenie alkaliczne: mikropertyty ortoklazowe lub mikroklinowe, plagioklazy, biotyt, czasem apatyt, cyrkon
Informacje  dodatkowe:  -

 • GRANODIORYT
Struktura:  holokrystaliczna, 鈔edniokrystaliczna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  plagiklazy cz窷ciowo serycytyzowane, kwarc, biotyt cz窷ciowo schlorytyzowany, skalenie potasowe (mikropertyt ortoklazowy), akcesorycznie w璕lany
Informacje  dodatkowe:  -

 • HORNBLENDYT
Ska豉 monomineralna sk豉daj帷a si minimum w 90 % z hornblend.
Struktura:  holokrystaliczna, 鈔edniokrystaliczna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  hornblenda, apatyt i intersekcje wype軟ione minera豉mi wt鏎nymi (talk, chloryty, zoolity)
Informacje  dodatkowe:  -

 • MONZONIT
Struktura:  holokrystaliczna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  skalenie potasowe (ortoklaz i mikropertyty), plagioklazy, biotyt, pirokseny zuralityzowane, kwarc, czasem minera造 rudne, cyrkon, apatyt
Informacje  dodatkowe:  -

 • NORYT
Struktura:  holokrystaliczna, 鈔edniokrystaliczna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  plagioklazy zasadowe, pirokseny rombowe, biotyt (1N kolor Pomara鎍zowy), minera造 rudne, hercynit
Informacje  dodatkowe:  -

 • PERYDOTYT
Struktura:  holokrystaliczna, 鈔edniokrystaliczna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  oliwiny, pirokseny 1-sko郾e typu diallag, minera造 rudne
Informacje  dodatkowe:  -

 • SYENIT
Struktura:  holokrystaliczna, nier闚nokrystaliczna, porfirowata
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  skalenie potasowe (ortoklaz, mikropertyty ortoklazowe) plagiklazy serecytyzowane, hornblenda, czasem tytanit, kwarc, apatyt, minera造 rudne
Informacje  dodatkowe:  miejscami wyst瘼uje struktura pismowa

 • TONALIT
Struktura:  holokrystaliczna, 鈔edniokrystaliczna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  kwarc, plagioklazy serycytyzowane, biotyt schlorytyzowany, muskowit, pojedy鎍ze skalenie potasowe
Informacje  dodatkowe:  -

 • TROKTOLIT
Struktura:  holokrystaliczna, nier闚nokrystaliczna
Tekstura:  zbita, bez豉dna
Sk豉d mineralny:  plagioklazy, oliwiny, pirokseny
Informacje  dodatkowe:  -