W czasie kongresu naukowego podczas śniadania, na którym było obecnych wielu sławnych matematyków różnych narodowości, znakomity matematyk francuski Edward L u c a s zapowiedział zebranym kolegom, że chce zadać im jedno z trudniejszych pytań:

“Zakładam, że co dzień w południe wyrusza z Hawru do Nowego Jorku statek i że w tym samym czasie statek tego samego towarzystwa wypływa z Nowego Jorku do Hawru. Przejazd trwa w tę i tamtą stronę równo 7 dni. Ile statków danego towarzystwa, idących w przeciwnym kierunku, spotka statek wyruszający dzisiaj w południe z Hawru?"

Niektórzy z obecnych, zaliczający się do sław na polu matematyki opowiada o tym zdarzeniu L u c a s w swych Recreations mathematiques zawołali bez wielkiego namysłu: “Siedem!" Większość jednak zachowała milczenie. Nikt nie dał prawidłowej odpowiedzi. Gdyby jednak powołać do pomocy graficzne przedstawienie podane na poniższym rysunku, to rozwiązanie przedstawiałoby się wówczas z całą jasnością.

Zebrani brali oczywiście pod uwagę w zadaniu Lucasa tylko statki, które miały dopiero wyruszyć w podróż, zapominając o tych, które już były w drodze.

Hawr
0    1    2    3   4   5    6    7      


    0      1    2   3    4   5    6    7   8   9  10  11  12 13 14
N Jork

Wykres wykazuje poglądowo, że statek, którego linia przejazdu oznaczona jest literami AB, spotka 13 statków na morzu oraz jeden, który wpływa do portu Hawr w chwili jego odjazdu, i jeszcze jeden, który wyjeżdża z Nowego Jorku w chwili jego przybycia, czyli razem 15 statków. Wykres jednocześnie wykazuje, że dany statek codziennie w południe i o północy krzyżuje się z innym statkiem.

Jeśliby ktoś wątpił w ogromne korzyści, jakie oddają wykresy, to powyższe rozwiązanie zadania powinno rozwiać wszelkie wątpliwości. Zagadnienie skomplikowane staje się w takim oświetleniu proste, prawie oczywiste.

 
       


Strona głównA