SYMBOLIC MATH TOOLBOX

Zaczynamy...

Tworzenie obiektów symbolicznych

Różniczki, całki, granice, sumy, szeregi Tylora

Uproszczenia i przekształcenia wyrażeń algebraicznych

Rozwiązywanie równań algebraicznych

Rozwiązywanie równań różniczkowych

Transformaty: Laplace'a, Fourier'a

kontakt z autorką