THE SYMBOLIC MATH TOOLBOX

MATrix LABoratory, jest to program którego mozliwości nie sposób opisać w kilku zdaniach.

Na stronie chciałam opisać to, o czym ucziliśmy się na zajęciach z informatyki - toolbox MATLAB'a dotyczący obliczeń matematycznych - The Symbolic Math Toolbox.

Dodatkowo zamieściłam również kilka innych, przydatnych w pisaniu programów, funkcji i komend MATLAB'a

opiekun: dr inż. Zdzisław Stęgowski

autorka: inż. Dorota Jeleń